Medberoende / Beroende

Du kan vara anhörig, nära vän eller partner till nån med beroendeproblematik och därigenom utveckla ett medberoende. Du kan ha problem med gränsdragning, självtvivel och en stark vilja att bli bekräftad.

Beroende kan bero på många olika orsaker och kan ta sig uttryck genom exempelvis mat, spel, alkohol. Ett beroende kan visa sig när en person kan göra vad som helst för att få tag på det som lindrar ångesten. Beroendet kan innebära att man tar farliga risker, att det ställer till problem för en själv eller andra, att man kan åsamka skador på sig själv, andra eller materiella ting.

Pris : 1200 kr 50 min