Attraktionslagen ( law of attraction )

Attraktionslagen “lika söker lika” fungerar ALLTID vare sig du väljer att tänka positivt eller negativt. Här har vi ett kraftfullt  sätt att dra/välja positiva situationer/ tankar istället för negativa för att få ut det bästa av ditt liv.

Här använder vi oss ihop med attraktionslagen, kognitiv beteendeterapi och nlp för det mest effektiva och hållbara resultatet

Pris:1200 kr 50 minuter